MANUÁLNÍ TECHNIKY

Manuální techniky jsou v naší praxi zastoupeny ve velkém poddílu a pevně věříme, že neexistuje lepší diagnostický nástroj než jsou naše vytrénované ruce. Ne nadarmo naše heslo zní ,,Dotek je malý zázrak, který dokáže velké věci". Potrpíme si na pečlivou manuální práci s měkkými tkáněmi jako jsou svaly, fascie, šlachy a vazy, snažíme se vnímat drobné odlišnosti a patologie a strategicky s nimi pracovat. V rámci fyzioterapeutického ošetření se také věnujeme kloubům, zjišťujeme rozsah jejich pohybu a přítomnost funkčních blokád. Pomocí mobilizačních a manipulačních technik klouby ošetříme, tak aby celý pohybový aparát měl všechny prostředky k tomu se regenerovat. Mezi manuální techniky patří:

Küblerová řasa - myofasciální uvolnění
Küblerová řasa - myofasciální uvolnění
Abdukce hrudní končetiny - protažení prsních svalů
Abdukce hrudní končetiny - protažení prsních svalů
Směr protažení hrudní končetiny do protrakce
Směr protažení hrudní končetiny do protrakce
Masáž
Masáž
Odtažení lopatky, protažení svalů krku
Odtažení lopatky, protažení svalů krku
  • MASÁŽE
  • MYOFASCIÁLNÍ UVOLNĚNÍ
  • MOBILIZACE KLOUBŮ
  • MANIPULACE
  • PROTAŽENÍ/STREČINK
Masáž mezilopatkových svalů
Masáž mezilopatkových svalů
Směr protažení hrudní končetiny do protrakce
Směr protažení hrudní končetiny do protrakce
Směr protažení pánevní končetiny do retrakce
Směr protažení pánevní končetiny do retrakce
Masaž svalů stehna
Masaž svalů stehna
Masážní hmat - hlazení
Masážní hmat - hlazení