POHYBOVÁ TERAPIE

,,Pohyb je život", to je krédo, které určitě všichni známe. Je tedy jasné, že komplexní rehabilitace se bez pohybové terapie neobejde.  Ne u všech psích klientů můžeme ihned zařadit velký podíl aktivního cvičení. Například u psů či koček krátce po proděláném úrazu, ortopedické či neurologické operaci, vždy nejdříve ošetřující veterinární lékař nastolí klidový režim. Tento klidový režim je nezbytně nutné dodržet pro správnou regeneraci organismu. S pohybovou terapii ve stylu těžkého balančního cvičení  je určitě potřeba počkat. V rámci rehabilitace ortopedického pacienta je našim cílem nejdříve odstranit bolest a udržet rozsah pohybu. Dále se chceme dopracovat ke správnému provedení pohybu, zatížení končetiny plnou vahou a zlepšení kondice. Cílem je návrat do běžného života, jaký vedl pacient před úrazem či onemocněním. Proto se podíl pohybové terapie snažíme postupně navyšovat. Díky správnému cvičení můžeme také docílit k nápravě pohybového stereotypu a odstranit svalové dysbalance. Mezi pohybové prostředky patří:
  • KAVALETOVÁ PRÁCE
  • PRÁCE NA TARGETECH
  • BĚŽECKÝ TRENAŽÉR
  • SLALOM, OSMIČKY, OTOČKY
  • "DŘEPOVÁNÍ"
  • BALANČNÍ DESKA, ČOČKY, MÍČE
  • PROPRIOCEPČNÍ CHODNÍČKY